Seferović: Borba protiv sistemske diskriminacije ključ održivog povratka Roma

Sacmir Seferović je rođen u Berlinu, ali pripada generaciji mladih ljudi koji su vratili u rodna mjesta svojih roditelja. Ovaj dvadesetsedmogodišnjak danas živi i studira filologiju u Bijeljini, sa fokusom na anglistiku. Seferović dolazi iz romske zajednice, gdje aktivno doprinosi promjeni stanja mladih, posebno u segment pristupa obrazovanju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

– Izuzetno sam ponosan na činjenicu da imamo priliku biti angažovani po pitanju promociji obrazovanja Roma u okviru udruženja “Otaharin” u Bijeljini. Kao pripadnik romske populacije, svakodnevno se borimo protiv sistemske diskriminacije i izazova u obrazovanju. Jedno vrijeme sam i kroz Gradsku upravu Bijeljine radio na poziciji medijatora za pitanja i prava Roma. Važno je da u diskusiji o temi povratka i pitanja ljudskih prava zajednica prepoznaje Rome i naše probleme – dodaje Seferović.

Poručuje da je za mlade izuzetno važno ponuditi kvalitetno formalno obrazovanje, a zatim i osigurati prilike u zapošljavanju. Bez toga, naše društvo će i dalje imati problem masovnog odlaska nove generacije.

– Kao neko ko je živio u Njemačkoj, shvatam dobre strane života tamo, ali i ovdje. Da bi se mladi vratili u domovinu, potrebno im je osigurati egzistenciju i radna mjesta. U obrazovanju je potrebno napraviti zaokret, svaki student mora imati pravo na praktično iskustvo u radu. Isto tako, važno je da zaustavimo predrasude i diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti, politike, privatnih veza i slično. To je neki put – pojašnjava Seferović.

On je jedan od više od tri stotine stipendista programa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kojim se ohrabruje uključivanje povratničke populacije u visoko obrazovanje.

– Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pruža veliku podršku obrazovanju mladih u povratničkim zajednicama. Imao sam privilegiju da već dvije godine budem stipendista posebnog programa stipendiranja redovnih studenata na području RS-a, što je od velikog značaja i stimulans za napredak. Upravo na tragu inicijative FMROI treba nastaviti sa osiguranjem prve prakse za ljude koji završe fakultete, a zatim im pomoći u pokretanju vlastitog biznisa i zapošljavanja. Konačno, moramo raditi na izgradnji infrastrukture prema izoliranim povratničkim zajednicama. Samo tako, mladi ljudi će moći vidjeti u ovim mjestima i priliku za izgradnju vlastite budućnosti – zaključuje Seferović.

U okviru redovnih aktivnosti Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, to ministarstvo je odlučilo pokrenuti komunikaciju sa stipendistima i stipendistkinjama programa podrške studentima iz povratničkih zajednice u RS-u, te predstaviti njihova viđenja i uspješne priče široj javnosti

(RTVTK/FENA)