Šehić: VSTV mora preuzeti odgovornost i za funkcionisanje sistema

Novi izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu. U izvještaju se navodi da reformski napori nailaze na otpore u samom pravosuđu, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje sukoba interesa i provjeru imovinskih kartona sudija i tužilaca. Predsjednik Foruma građana Tuzla, Vehid Šehić, kaže da su svjesni da pravosudni sistem ne odgovara funkciji zbog koje postoji. Ističe da su ranije predlagali izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

U Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu navodi se da je došlo do pada povjerenja građana u pravosuđe, kao i da nikada nisu istražene optužbe za korupciju protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nezavisnost pravosuđa narušena je i time što je predsjednik VSTS-a prisustvovao političkim sastancima. Forum građana Tuzle predlagao je Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, gdje su utvrđeni određeni kriteriji, ko može biti član VSTV-a… Utvrđena je i odgovornost za nefunkcionisanje sudske i tužilačke vlasti.
– Pošto izbor i imenovanje tužilačkih i sudskih pozicija vrši isključivo VSTV, on mora preuzeti odgovornost i za funkcionisanje samog suda. Znači, mi to znamo, ali uvijek čekamo da nam neko drugi kaže ono što mi znamo – ističe Šehić.

U Izvještaju stoji i to da je narušeno povjerenje građana u pravosuđe. Povjerenje se može vratiti, samo promjenom cijelog pravosudnog sistema.
– Nakon toga, po mom mišljenju, treba izvršiti reizbor i izbor sudija i tužilaca u BIH, jer samo na takav način mi ćemo stvoriti pretpostavke da sud, kad su u pitanju građani BiH bude zadnja brana i ljudskog dostojanstva i svih naših prava, jer nam sud to treba da garantuje – dodaje Šehić.

Šehić smatra da je potrebno izvršiti i analizu rada svih agencija koje provode određen istražne radnje po nalogu Tužilašstva, poput OSE, MUP, SIPE… To je sveobuhvatan posao, koji će BiH u narednom periodu morati uraditi, jer BiH sa ovakvim pravosudnim sistemom ne može biti dijelom porodice EU.

Pročitajte...