SENZACIONALNA VIJEST, film /četvrtak 16.01.2020. 23:00/ (12+)

Mladu novinarku duh pokojnog novinara zamoli da istraži priču o takozvanom “tarot-ubici”… u komediji SENZACIONALNA VIJEST.

Pročitajte...