Sindikat doktora medicine i stomatologije do daljnjeg ostaje nereprezentativan

Iako je ranije najavljena mogućnost da bi Vlada TK i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona mogli danas potpisati Samostalni kolektivni ugovor, do toga nije došlo. I dalje je sporna nereprezentativnost pomenutog sindikata.
Iako se Vlada tokom pregovora sedam puta sastala sa njihovim predstavnicima Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, do daljnjeg nema reprezentativnost. Razlozi za to leže u zakonu koji, uz ostalo propisuje i da u svom članstvu trebaju imati trećinu zaposlenih. Postoje o tome i sudske presude. Prije tri godine, Vlada je pozivajući se na reprezentativnost istog sindikata na federalnom nivou, donijela rješenje o reprezentativnost na nivou kantona. Uslijedila je tužba većinskog, Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu, a na što je Kantonalni sud poništio Rješenje o reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. U toku pregovora, Vlada je uvažila većinu materijalno-statusnih zahtjeva i ovog sindikata. Plaće su u prosjeku uvećane za 300 KM, smanjena je dnevna satnica za pola sata. To štrajkačima nije dovoljno. Žele biti uvaženi kao socijalni partner. Odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti je u toku. Nakon sastanka je saopćeno da Ministarstvo rada i socijalne politike u cilju utvrđivanja činjenica koje se odnose na ispunjavanje zakonskih uvjeta za priznavanje reprezentativnosti još prikuplja podatke relevantne za odlučivanje, te da će odmah nakon zaprimljenih podataka relevantnih institucija pristupiti nastavku postupka.

Pročitajte...