Sjednica Doma naroda PFBiH – Budžet za 2020. na dnevnom redu

Za danas je zakazana redovna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta, dan kasnije po zasjedanju Predstavničkog doma na kojem je, među ostalim aktima, odobren Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za iduću godinu.

Za operativnost budžeta je potrebna i saglasnost Doma naroda, a dodatni uvjet je da ga oba nivoa prihvate u istom tekstu.

Budžet FBiH za iduću godinu predložila je Federalna vlada u skladu s budžetskim kalendarom, u iznosu 4.954.392.401 KM. U odnosu na 2019. godinu, to je iznos veći za 83 posto ili za 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog za ovo povećanje je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Izmjenama Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH, koje je u srijedu odobrio Predstavnički dom, a danas će, zajedno s budžetom, biti na dnevnom redu i Doma naroda, predviđeno je da Zavod PIO/MIO dobije status budžetskog korisnika.

Ako budžet i navedene zakone izglasa i Dom naroda, prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 1. januara će biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa po tom osnovu će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

Iz toga proizlazi da će od 3. januara 2020. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje postati i ‘na papiru’ budžetski korisnik, a prva penzija iz federalnog budžeta će biti isplaćena u februaru.

Prema najavi, redovna sjednica Doma naroda treba danas da počne u 11.00 sati, a u međuvremenu je najavljeno i prethodno vanredno zasjedanje, čiji početak će biti u 10.30.

U dnevnom redu vanredne sjednice su predložene dvije odluke o zaduženju Federacije kod inozemnog kreditora radi realizacije Projekta rehabilitacije i modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, kao i za stvaranje uvjeta poboljšanja energetske učinkovitosti u Kantonalnoj bolnici u Zenici.