Sjednica Općinskog Vijeća Sapna

U Sapni će danas zasjedati OV. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli Općinskih priznanja. Vijećnici bi trebali donijeti Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Sapna za ovu godinu. OV Sapna na sjednici bi trebalo utvrditi i Pravilnik o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvene djelatnosti.

Pročitajte...