Sjednica Općinskog Vijeća Sapna

Općinsko vijeće zasijeda danas i u Sapni. Vijećnici bi trebali usvojiti Prijedlog Budžeta općine za 2018.godinu, kao i Odluku o njegovom izvršenju. OV Sapna danas će razmatrati i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija općine Sapna za 2018. godinu. OV danas će razmatrati i Prijedlog Programa rada OV i općinskog načelnika za 2018.godinu.

Pročitajte...