Sjednica Vlade TK

Danas zasijeda Vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog je Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, te razmatranje teksta Kolektivnog ugovora usaglašenog između JP  “Spreča” d.d. Tuzla kao poslodavca, Sindikalne organizacije i predstavnika nosioca državnog kapitala. Članovi Vlade razmatrat će i  prijedlog  i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o  odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona  za prva tri mjeseca ove godine, kao i  prijedlog i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018 godini.

Pročitajte...