Sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Danas će biti održana sjednica Vlade TK. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla u prošloj godini, sa Programom rada i Finansijskim planom  za 2018-tu. Pred Kantonalnom Vladom će se naći i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2017. Godinu. Vlada TK trebala bi utvrditi nacrt  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Pročitajte...