Sjednice OV Živinice i OV Banovići

Danas će zasijedati OV Banovići. Pred vijećnicima će se naći Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata u Banovićima u prošloj godini. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Odluke o javnom redu i miru na području općine Banovići. OV Banovići razmatrat će i nekoliko Izvještaja o radu Javnih ustanova u Banovićima i finansijske planove za ovu godinu. Zasijedat će danas i OV u Živinicama. Pred vijećnicima će se naći Nacrti Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Novi grad I i Novi Grad II i III. Vijećnici u Živinicama razmatrat će i Program poboljšanja energetske efikasnosti općine Živnice.

Pročitajte...