Škrijelj: Do povećanja boračkih naknada došlo zahvaljujući razumijevanju Vlade FBiH

Predsjedavajući Koordinacije temeljnih boračkih organizacija FBiH Almin Škrijelj ističe da je odluka Vlade Federacije BiH o povećanju koeficijenta za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH rezultat zajedničkih dogovora, koji su trajali nekoliko mjeseci. Zahvalni su, kaže, federalnom premijeru Fadilu Novaliću, koji cijeni da ta kategorija zaslužuje bolji tretman.

– Prvi put u posljednjih desetak i više godina, koeficijent za isplatu ličnih i porodičnih invalidnina i dobitnika najvećih ratnih priznanja je jedan. To znači povećanje, ali je mnogo važnije što smo do tog koeficijenta došli zahvaljujući razumijevanju Vlade FBiH, pogotovo rahmetli ministra Salke Bukvarevića koji je činio sve da boračke kategorije zauzmu poziciju koja im pripada u društvu. To je pozicija poštovanja svih koji su dali živote i dijelove tijela, koji su se borili za odbranu domovine – istaknuo je.

Kaže da su, mimo tog koeficijenta, započeli i razgovore za izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i Zakona o pravima demobilisanih boraca.

– Sve u cilju da ne bismo dolazili u situaciju da Vlada stalno treba donositi neke odluke, na svojim sjednicama, nego da bi se zakonom propisala fiksna osnovica. Da bi se znalo kako se usklađuje lična i porodična invalidnina, kao što je to slučaj sa penzijama po osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zna se da se u aprilu usklađuju sve penzije, koje su minimalne i blizu iznosa minimalne. Tako će biti i prema našim prijedlozima, za invalidnine. Važno je da Vlada FBiH uistinu razumije ono što od nje tražimo, vjerujemo da će za nekoliko mjeseci doći do usvajanja radnog materijala, radnog teksta Nacrta zakona koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Vjerujemo da će se već od januara 2021. krenuti i sa primjenom tih zakona – kazao je.

Podcrtava da federalni premijer ima razumijevanje za svaki njihov zahtjev te se nada da će uskoro sve te zahtjeve zajednički uobličiti, da bi ih što prije uputili prema Parlamentu.

– Svaka porodica šehida, svaki ratni vojni invalid naravno očekuje da invalidnina raste, barem približno koliko raste penzija da bismo imali bolji status u društvu – istaknuo je Škrijelj, koji je i predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH.

Vlada Federacije BiH utvrdila je, na posljednjoj sjednici, koeficijent jedan za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH (invalidnina), za period septembar – decembar 2020. godine.

Na osnovu tog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za 2020. godinu, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period septembar – decembar 2020. godine, u skladu s odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu s propisima iz člana 69. stav 2 . Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Koordinaciju temeljnih boračkih organizacija Federacije Bosne i Hercegovine čini Organizacija porodica šehida i poginulih boraca FBiH, Savez ratnih vojnih invalida FBiH, Savez boraca FBiH, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH.

(RTVTK/FENA)

Pročitajte...