Skupština TK: Podržane olakšice za mlade pri kupovini prve nekretnine

Poslanici u Skupštini TK sa Dnevnog reda su danas povukli Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju TK. Skupština TK danas je usvojila Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava, koji predviđa ukidanje poreza za mlade bračne parove, prilikom prve kupovine stana. Poslanici su podržali i Zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgađenih građevina u TK.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava TK, predviđa da će od plaćanja poreza na stan biti oslobođeni mladi bračni parovi do 35 godina starosti, koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje. Zakon se odnosi na nekretnine do 70 kvadratnih metara. Zakon su podržali i poslanici pozicije i opozicije, koji su stava da će doprinijeti rješevanju problema odlaska mladih iz TK.

Usvojen je i Zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina TK, koji će omogućiti i legalizaciju objekata izgrađenih nakon 2007. godine, kada su rađeni satelitski snimci za potrebe legalizacije. Ovi snimci nisu bili dovoljno jasanu zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja, što je izazvalo otežano provođenje ovog zakona, odnosno identifikaciju objekata u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, bit će korišteni i ortofoto
snimci, na kojima će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije.

Podržana je i Izmjena Zakona o značajnim datumima i ličnostima na TK, kojim je 28. septembar Dan odbrane Čelića – Bitka za Frigos, proglašen događajem od značaja za TK. Podržan je i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Zakonom je, između ostalog, regulisano da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ovim je stvorena mogućnost za neovisnost policije, koja se godinama najavljuje. Izmjenama je predviđeno da se naziv funkcije “policijski komesar”, mijenja se terminom “direktor Uprave policije”. Također, predviđeno je da će se odredbe Zakona primjenjivati nakon usvajanja Budžeta za 2019. godinu.

Usvojena je Informacija o stanju sigurnosti na TK za prošlu godinu, a usvojeni su i izvještaji o radu nekoliko javnih preduzeća, koji su u prošloj godini zabilježili pozitivno poslovanje. Među njima je i JP RTV TK, a izvještaj o poslovanju medijske kuće TK podržali su jednoglasno poslanici Skupštine TK.