Skupština TK: Postignut dogovor sa ljekarima, štrajk se prekida u ponedjeljak

Nakon što je na sjednici hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona, postignut kompromis, ljekari su najavili da će prekinuti štrajk i povući otkaze u ponedjeljak. Osnovni problem reprezentativnosti, na koji su ljekari, članovi strukovnog sindikata ljekara i stomatologa ovog kantona upozoravali, riješen je na način da će se prava crpiti sa federalnog nivoa. U skupštini je doneseno i nekoliko zaključaka od kojih će se neki uputiti ka Federalnom parlamentu i Ustavnom sudu FBiH.

Nakon višesatnih pregovora, ljekari i Vlada Tuzlanskog kantona pronašli su kompromis kojim će se prekinuti štrajk i povući otkazi. Naime, dok se čeka sudska odluka po apelaciji upućenoj Vrhovnom sudu Federacije, vezana za presudu Kantonalnog suda o nepriznavanju reprezentativnosti Strukovnom sindikatu ljekara i stomatologa, kolektivni ugovor potpisat će predsjednik federalnog sindikata.

  • Mi ćemo dobiti svoj kolektivni ugovor. Potpisaće ga predsjednik saveza ili možda ja po ovlaštenju za djelatnost doktora medicine is tomatologije Tuzlanskog kantona. Imaćemo svoj kolektivni ugovori i prava i obaveze za radno-pravni status doktora medicien i stomatologije ubuduće ćemo mi pregovarati. To je prelazno rješenje do okončanja presude apelacije koju smo uputili vrhovnom sudu, kazao nam je predsjednik štrajkačkog odbora Admir Suljić.
  • Mi smo postigli zajednički dogovor koji bi nazvao prelaznim rješenjem da federalni sindikat doktora i stomatologa izvrši potpisivanje kolektivnog ugovora u ime doktora na prostoru Tk i da čekamo rezultat sudskog procesa odnosno apelacije koju je podnio sindikat prema Ustavnom sudu FBiH kako bi mogli krenuti u proceduru priznavanja strukovnog sindikata, dodao je Senad Alić, predsjednik Skupštine Tk.

Na skupštini je usvojeno i nekoliko zaključaka. Federalnom parlamentu će se podnijeti inicijativa za hitno davanje autentičnog tumačenja člana 124. Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na ukupan broj zaposlenih u području djelatnosti, kako bi se mogla tačno utvrditi reprezentativnost sindikata ljekara medicine i stomatologije.

  • Da se po hitnom postupku uputi u parlamentarnu proceduru zahtjev za izmjenu i dopunu Zakona o radu kada je u pitanju ova problematika, da se urgentno uputi zahtjev prema Vrhovnom sudu da u što kraćem roku se riješi ova apelacija koja stoji tu već godina dana, pojasnio je Bahrudin Hadžiefendić, kantonalni ministar zdravstva.

Također će se i Federalnoj vladi uputiti inicijativa za donošenje izmjena Zakona o radu kako bi se definisali uslovi i utvrdila reprezentativnost kantonalnom strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije. Od Federalne vlade će se tražiti da obezbijedi finansijska sredstva, putem izmjena zakona, kojima će poboljšati uslove pružanje zdravstvenih usluga i materijalnog statusa zaposlenih u zdravstvu.

Ljekari su najavili da će štrajk prekinuti u ponedjeljak kada će povući potpisane otkaze.