Skupština Tuzlanskog kantona u četvrtak imenuje novog ministra za boračka pitanja

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, dopunjen je prijedlog dnevnog reda 8. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, koja će biti održana u četvrtak, 5.9.2019. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Tako da će na sjednici Skupštine u četvrtak biti razmatrano:

  • Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju ministra za boračka pitanja u Vladi TK
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministra za boračka pitanja u Vladi TK
  • Rezolucija povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične sudove
  • Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
  • Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi Monografije Skupštine Tuzlanskog kantona

Prijedloge odluka za razrješenje i imenovanje ministra u Vladi TK, kao dopunu dnevnog reda, dostavio je premijer Denijal Tulumović, a poslanik Smajo Madžić je predložio da se u dnevni red sjednice Skupštine, kao podrška inicijativi „Stop negiranju genocida“, uvrsti usvajanje Rezolucije povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične sudove.

Usvajanjem Rezolucije Tuzlanski kanton bi bio prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usvojio ovu Rezoluciju, nakon što je usvojio Predstavnički dom Parlamenta F BiH na inicijativu 12 udruženja žrtava sa područja cijele BiH.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Pročitajte...