Sloboda javnog okupljanja

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  organiovat će danas prezentaciju za policijske službenike na temu slobode javnog okupljanja. Cilj prezentacije je predstaviti analizu Zakona o javnom okupljanju na teritoriji Tuzlanskog kantona, uz preporuke za unapređenje različitih materijalnih i proceduralnih aspekata slobode okupljanja. Također će biti predstavljene Smjernice o slobodi mirnog okupljanja, kojima su definirani minimalni međunarodni standardi kojih se države trebaju pridržavati prilikom reguliranja ove oblasti.