Služba civilne zaštite Grada Tuzle imenovala upravitelje stambenih zgrada

Na osnovu rezultata Javnog konkursa za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle za period 01.01.2019. do 31.12.2021.godine objavljenog dana 31.10.2018.godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na oglasnoj tabli Službe civilne zaštite i na službenoj web stranici Grada Tuzle, Služba civilne zaštite Grada Tuzle imenovala je upravitelje stambenih zgrada – pravna lica koja su ovlaštena baviti se poslovima upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada u navedenom periodu.

Pravna lica koja mogu obavljati poslove upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2021.godine su „Bam Investtrade“ d.o.o. „Bosna lift“ d.o.o. „Cestotehnik“ d.o.o. „Tehkomerc“ d.o.o. i „Uni Bristol“ d.o.o. Tuzla. Zvanična dodjela certifikata navedenim pravim licima izvršena je danas u prostorijama Službe civilne zaštite Grada Tuzle. Kandidati su uz prijavu na Javni konkurs bili dužni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 1/16 i 7 /18).

Svi etažni vlasnici zgrada na području Grada Tuzle, koji u skladu sa važećim Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada („Službene novine TK“ broj 14/15) imaju dužnost izbora upravitelja sa liste upravitelja i trebaju održati skupove etažnih vlasnika u cilju izbora upravitelja. Ukoliko etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja sa liste upravitelja, Služba civilne zaštite Grada Tuzle odredit će rješenjem prinudnog upravitelja u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. navedenog Zakona.

Pročitajte...