Smanjenje aerozagađenja, šta mogu učiniti Termoelektrana, a šta lokalne zajednice

Iz zime u zimu građani Tuzle i okolnih gradpva suočeni su sa problemom aeropagađenja. Postojanje manjih i većih ložišta, saobraćaj, uticaj gradnje na strujanje zraka, faktori su koji utiču na pojavu aerozagađenja. Nerijetko se Termoelektrana označava kao ključni zagađivač, stoga su gradske vlasti Tuzle od Vlade Federacije i Elektroprivrede zatražile realizaciju projekta odsumporavanja. U Termoelektrani navode da bi se značajni projekti smanjenja posljedica aerozagađenja mogli realizovati iz sredstava koja se uplate u Federalni fond za zaštitu okoliša kao i u Budžet Grada Tuzla.