Smanjuje se broj nezaposlene djece branilaca BiH

Prema podacima federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata, prije 4 i po godine, po preuzimanju mandata nakon izbora 2014.godine, nezaposleno je bilo oko 6 hiljada i 700 djece poginulih branilaca. Koncem prošle godinetaj broj u federaciji je smanjen na dvije i po hiljade. Kontinuirani projekti zapošljavanje djece branilaca BiH jedna su od temeljnih obaveza bosanskohercegovačkog društva.

Pročitajte...