Snižene cijene lijekova

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je i dopunila Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama, shodno iskazanom stavu struke, omogućeno je da se određeni lijekovi iz grupacije lijekova za liječenje opstruktivnih plućnih bolesti mogu propisivati na osnovu mišljenja specijaliste pneumoftiziologa bez prethodnog nalaza spirometrije.

Dopunama na A Pozitivnoj lista lijekova TK dodaje se 19 dodatnih lijekova koji će biti dostupni pacijentima, te se korigira doza i cijena jednog lijeka iz razloga prethodno pogrešno unesenih podataka. Na B Pozitivnoj listi lijekova TK dodana su 4 nova lijeka. Osim toga, u skladu sa odlukom Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koja je 1.06. ove godine izvršila reviziju maksimalne veleprodajne cijene za lijekove u BiH, Ministartsvo zdravstva TK je u hitnoj proceduri uskladilo Pozitivnu listu lijekova koja važi na teritoriji TK.
– Tako da je cijena ukupno 333 lijeka sa Pozitivne A i B liste usklađena sa cijenama sa nivoa BiH, što znači da su cijene tih lijekova snižene za nekih 5 posto, a raspon se kreće od 1 posto do 23 posto za pojedine lijekove – ističe Božo Jurić, ministar zdravstva TK.

Lijekovi koji se izdaju na recept nose otprilike 80 posto tržišta u vrijednosti od oko 520 miliona KM. S prosječnom uštedom od deset posto računa se da će fondovi, bolnice i ostali uštedjeti oko 50 miliona KM na godišnjem nivou. Snižene cijene lijekova donijet će i velike uštede građanima, a fondovi zdravstvenih osiguranja će imati priliku da zbog nižih cijene osiguraju veće količine lijekova svojim osiguranicima.

– Naravno ukoliko neko od građana te lijekove kupuje bez recepta u tom slučaju će te cijene biti niže. Suština je u tome da se više sredstava od ZZO Tk koju građani itdvajaju u ove svrhe ostaje dotupno za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva – napominje Jurić.

U Bosni i Hercegovini i dalje kao jedan od gorućih problema u zdravstvenom sistemu ostaje pitanje esencijalne liste lijekova, odnosno lijekova koji se pacijentima izdaju na recept, iako je 1977. godine Svjetska zdravstvena organizacija propisala esencijalnu listu lijekova. Do danas se veliki broj zemalja suočava s ovim problemom među kojima se nalazi i naša zemlja, koja na državnom nivou, kao jedina u Europi, nema jedinstvenu listu esencijalnih lijekova. Zato u Federaciji BiH imamo jedanaest listi – za svaki kanton i na nivou entiteta, dok je u Republici Srpskoj na snazi jedna lista.

Pročitajte...