Spor proces čišćenja od mina u BiH

Proces čišćenja od mina u BiH teče dosta sporo. Iako određena dinamika postoji, ona uglavnom ovisi od novca kojega doniraju strane ambasade, a problem predtsavlja i nedostatk ljudstva i zastarjela mehanizacija. Trenutno, među deset najugorženijih općina u BiH, nema niti jedne u Tuzlanskom kantonu. Do kraja godine očekuje se veći angažman na ovim poslovima, ali koji će umnogome ovisiti od vremenskih uvjeta i priliva novca.