Šta će biti prioriteti Kantonalne uprave za inspekcije u 2020. godini

Kontinuiran inspekcijski nadzor, suzbijanje sive ekonomije, sprječavanje ‘’rada na crno’’, biće sfere djelovanja kantonalnih inspektora tokom 2020. godine u Tuzlanskom kantonu. Prioritet će biti, zaštita građana Tuzlanskog kantona, potom zaštita biljnog i životinjskog svijeta, državne imovine, ali i životne sredine, zaključuje direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.
Program i plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona temelji se na Ustavnim nadležnostima datim Kantonalnoj upravi, kao i materijalnim propisima koji su dati inspekcijama. Program je sastavni dio Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona i kao takav će biti primjenjivan tokom 2020. godine, navodi direktor Kantonalnog inspektorata, Amel Mehanović. Program rada definiran je kroz više strateških ciljeva. Akcenat će biti stavljen na suzbijanje svih oblika sive ekonomije i smanjenje ‘’rada na crno’’, napominje direktor Mehanović. Kantonalni inspektorat nastavit će saradnju sa institucijama srodne djelatnosti. Direktor poziva lokalne zajednice da pomognu rad kantonalnih inspektora na način da dostavljaju informacije sa terena. Prioritet će biti, zaštita građana Tuzlanskog kantona, potom zaštita biljnog i životinjskog svijeta, državne imovine, ali i životne sredine, zaključuje direktor Uprave za insoekcijske poslove Tuzlanskog kantona.