Šta predviđa nacrt Zakona o visokom obrazovanju?

Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Glavne izmjene se odnose na to da se u isti pravni okvir stavljaju sve visokoškolske ustanove u TK, a definisana su i pravila vezana za akreditaciju i licenciranje studijskih programa i visokoškolskih ustanova. Javna rasprava trajat će 45 dana. Zastupnici su podržali i Inicijativu da se generalu Hazimu Šadiću postuhumno dodijeli Povelja TK.

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju TK predviđa i formiranje kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, po uzoru na Savjet za nauku i tehnologiju, koji je nedavno imenovan na TK. U Savjetu za visoko obrazovanje jedan od članova bio i predstavnik privrede. Kroz Nacrt je predviđeno regulisanje finansiranja Univerziteta u Tuzli, koji bi bio proglašen ustanovom od javnog značaja.

– Svugdje je normalno da Skupština daje svoje mišljenje, prijedloge, opravdanja te da analizira elaborat o opravdanosti osnivanja nove visokoškolske ustanove – pojašnjava Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

Nacrt Zakona predviđa i da se visokoškolskim ustanovama koje nisu dobile institucionalnu akreditaciju oduzme licenca za rad.

– Jako je važno da smo izglasali Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i javna rasprava traje 45 dana. Posebno bih istakao da je Ministarstvo izašlo u susret zahtjevima koje smo imali od studenata, posebno medicinskog fakulteta – napominje Dževad Hadžić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini TK.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju podržala je i opozicija u Skupštini TK, ističući da je plod rada predstavnika akademske zajednice, inspekcija, Univerziteta u Tuzli i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

– Ali cijeneći ono što smo imali kao iskustvo iz prethodnog perioda i tako kvalitetni tekstovi mogu biti devalvirani ulaganjem amandmana, odnosno kroz javnu raspravu – smatra Midhat Čaušević, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Razmatrana je i Informacija o nasilju u porodici na TK za prošlu godinu, u kojoj je istaknuto da je došlo do povećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, a 52 djece do 18 godina u prošloj su godini bili žrtve nasilja u porodici. Razmatrana je i Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti za prošlu godinu uz konstataciju da je broj dolazaka stranih turista smanjen za više od 56 posto. Podržana je i Inicijativa da se generalu Hazimu Šadiću postuhumno dodijeli Povelja TK. Ranije je Povelja dodjeljana nani Fati Orlović, Raziji Mujanović i Mirsadi Hukić.

Pročitajte...