Stabilan Budžet TK – krenulo se i sa projekcijama za 2022. godinu

Sve obaveze budžeta TK izvršavaju se na vrijeme. U ministarstvu finansija navode da je budžet potpuno likvidan. Sredstva od MMF-a očekuju krajem mjeseca septembra, što će, kako navode biti dovoljno da se završi planirano. Krenulo se i sa projekcijama budžeta za 2022.godinu.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta TK za 2021. godinu, kao i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju budžeta TK za ovu godinu. Budžet je rebalansom uvećan za oko šest miliona KM, u odnosu na onaj koji je usvojen u januaru ove godine. Najveći fokus je na privredu koja je zbog pandemije covid 19 imala najveći izazov u prethodnoj godini. Iako ekonomija i privreda funkcionišu u otežanim uslovima Budžet TK je stabilan, tvrde u Ministarstvu finansija. Kako bi se očuvala stabilnost Budžeta TK bit će neophodna finansijska pomoć MMF-a, odnosno viših nivoa vlasti. Ministar Lakić naglašava da je prošle godine u Budžet TK doznačeno oko 39 miliona KM i ta sredstva su bila presudna za opstojnost budžeta. Sredstva u sličnom iznosu se očekuju i ove godine. Prema riječima resornog ministra, krenulo se i sa projekcijama budžeta za 2022.godinu. Zaduženja ministarstava su da se definišu prioriteti, a nastojat će ih se što više staviti u budžet za narednu godinu.