Stanje zraka u TK

Vlada TK donijela je odluku o formiranju koordinacionog tima za praćenje kvaliteta i poboljšanja stanja kvaliteta zraka. Održan je i prvi sastanak koordinacionog tima na kojem su se usvojili određeni zaključci. Cilj je pokušati smanjiti zagađenost zraka na ovom području, ali i dati građanima pravu informaciju kada je u pitanju kvalitet i stanje zraka na Tuzlanskom kantonu. Opširnije u video prilogu