Stigma je besmislena, jer svako može dobiti korona virus

Sa širenjem korona virusa pojavila se i stigma prema oboljelima, uprkos upozorenju stručnjaka da “naš najveći neprijatelj sada nije virus korona sam po sebi već strah, glasine i stigmatizacija”. Sa Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla poručuju da tačna informacija, prilagodena medijska terminologija i briga jednih za druge, može pomoći u  prevazilaženju novonastale situacije.

NOVINARKA: Erda Redžepagić

SNIMATELJ: Hasan Mujčinović

sagovornik:  doc.dr. Elvir Bećirović, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla

Trenutna epidemija Covid-19 izazvala je društvenu stigmu i diskirminirajuće ponašanje prema  oboljelima, ali i onima za koje se smatra da su bili u kontaktu sa virusom. Svojevrsna hajka na portalima i društvenim mrežama na osobe koje su inficirane virusom korona ukazuju na strah opšte populacije od novog virusa, ali i na malograđanski duh koji ne poštuje tuđu privatnost, upozoravaju stručnjaci.

„Postoji prirodna reakcija da ljudi optužuju nekoga drugog da bismo se mi osjećali dobro. Međutim, mi tim pravimo problem sami sebi, odnosno, naši najbliži imaju veću mogućnost da se inficiraju. Koristeći stigmu, izbjegavajući  ljude ili označavajući ih na bilo koji način, pravimo začarani krug kojeg treba presjeći. „

Način izvještavanja u medijima treba biti prilagođen „jeziku pacijenta“ koji je poštujući i ohrabrujući prema ljudima. Senzacionalističko izvještavanje, upotrebljavajući ključne riječi – sumnjivi slučaj, izolacija, potencijalno utiče na percepciju i liječenje osoba sa sumnjom da  imaju corona virusn, njihovih porodica i pogođene zajednice, što pojačava stereotipe i stigmu, objašnjava dr. Bećirović.

“Poenta je da mediji prilagode terminologiju izvještavanja u vanrednim situacijama. Zvanične institucije moraju dati tačne inforamcije. Spriječiti širenje dezinformacija, kao populacija moramo biti upućeni i senzibilizirani jedni naspram drugih, kako bismo znali kako se osjeća onaj drugi koji je obolio. Niko ne zna kada će i u koje vrijeme postati virulentan. Kada okrivljujemo drugog, moramo imati da smo i mi sutra, potencijalni pacijenti”. 

Stigmatizacija zaraženih korona virusom ili onih kojima je određena samoizolacija zbog mogućnosti da su zaraženi, izazvana je prije svega neznanjem, a onda i strahom, kaže dr. Bećirović

„Važno je razumjeti bolest. Osobama koje su oboljele od korone virusa možemo ispred vrata ostaviti što treba. Sa njima možemo telefonski komunicirati. Moramo razgovarati, shavatiti da su to ljudi kao i mi. Biti im psihološka potpora i sa njima ne prekidati kontakt, nego pomoći im u prevazilaženju novonastale situacije”.

Koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla, apelovala je na saosećanje prema svima koji su pogođeni bez obzira iz koje zemlje potiču. Ova organizacija upozorila je da se ne stigmatizuju ljudi koji imaju ili su imali virus.