Stranka penzionera/umirovljenika BiH ogorčena donošenjem i usvajanjem Odluke Gradskog vijeća Tuzla o komunalnim naknadama

Stranka penzionera/umirovljenika BiH – Gradska organizacija SPU Tuzla, iznenađena je i ogorčena donošenjem i usvajanjem Odluke Gradskog vijeća Tuzla o komunalnim naknadama, kojom je određeno da će vlasnici stambenih objekata plaćati novčanu naknadu u iznosu od 1,00 KM/m2 u prvoj zoni, čime je direktno izvršen atak na i ovako teško socijalno stanje najugroženijih čega zahtijevamo kategorija naših sugrađana, i to na: penzionere, boračku populaciju, nezaposlene, građane bez ikakvih primanja i na građane u stanju socijelne pomoći.

Obzirom da Stranka penzionera/umirovljenika BiH nema svojih predstavnika u Gradskom vijeću Tuzla, putem kojih bi učestvovala u radu Gradskog vijeća i uticala na donošenje ove sramne Odluke koje je proizvod političke bahatosti Gradonačelnika, većinskih koalicionih partija Gradskog vijeća među kojima prednjače SDP i Tuzlanska alternativa, kao i drugi pojedinci koji su glasali za usvajanje i donošenje ove Odluke.

Zbog nabrojanih razloga prisiljeni smo da na ovakav način javno izrazimo svoj stav, svoje nezadovoljstvo i svoje mišljenje, čime namjeravamo obavijestiti javnost o značenju donesene odluke na životni standard i socijalno stanje naših sugrađana, u koje će biti dovedeni ovom Odlukom, gdje mnogi od njih nemaju novaca ni za redovan jedan obrok svakog dana u mjesecu, a kamo li za plaćanje naknade za vlastite stambene objekte.

Iako od 2005 postoji Zakon o komunalnim taksama TK kojim se omogućava općinama – Gradovima uvođenje komunalne naknade kao vid finansiranja obavljanja komunalnih djelatnosti, ali gdje nije izričito naglašeno da to Općine – Gradovi moraju imati.  Smatramo da ima i drugih načina finansiranja uljepšavanja grada, i da za sada, zbog teškog socijalnog i mterijalnog stanja u kojem se nalazi naša zemlja, kao i zemlje u regionu, još  nisu stečeni uslovi za donošenje ove Odluke.

U vezi svega navedenog, a pozivajući se na teško i nepodnošljivo socijalno stanje najugorženijih stanovnika Grada Tuzle, pozivamo Gradske vlasti i vijećnike u Gradskom vijeću Tuzla na razum kod donošenja ovakvih odluka koje direktno ugrožavaju i onako teško socijalno stanje u kojem se nalaze penzioneri i ostali socijalno ugroženi stanovnici našeg grada, na osnovu  čega zahtijevamo da Gradsko vijeće odmah i bez odlaganja stavi van snage donesenu Odluku o komunalnim naknadama koja može svojom primjenom dovesti do teških socijalnih nemira na području Grada Tuzle.

Pročitajte...