Stranka za BiH protiv nepotizma u zapošljavanju

Predstavnici Stranke za BiH na danas održanoj press konferenciji  naglasili su da je vrijeme da se stane sa nepotizmom u zapošljavanju, koje je po njihovom mišljenju, sveprisutno na području Tuzlanskog kantona. Fuad Imamović, kandidat ove stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona istakao je kako mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze više zbog nepravde nego zbog materijalne situacije. On je kao primjer naveo posljednji konkurs za zapošljavanje JU Službe za zapošljavanje gdje prema njegovom mišljenju nije ispoštovan Zakon o dopunskim pravima boraca.  Medijima su se obratili i Mediha Horić Aličić, kćerka šehida iz Teočaka i Edin Muranović- demobilisani borac, koji su aplicirali na navedeni konkurs i nisu primljeni ni na jedno od 6 radnih mjesta na koje su palicirali.  Predstavnici ove stranke naglasili su kako bi u narednom periodu trebalo ukinuti intervju kao bodovnu formu prilikom zapošljavanje, te da će ukoliko budu dio buduće vlasti insistirati na tome. U Stranci za BiH su stava da se odlazak mladih iz naše zemlje može zaustaviti samo ako se uradi revizija zapošljavanje te da se prekine sa praksom zapošljavanja podobnih a ne sposobnih kadrova, što je prema njima, sada ustaljena praksa.