Stranka za BiH: Vrijeme je za konkretne promjene

U velikoj sali tuzlanskog BKC-a održan je centralni predizborni skup Stranke za BiH a kojem je prisutvovao veliki broj građana. Istaknuta je odlučnost ove Stranke da nikad ne odustane od cjelovite, nedjeljive i prosperitetne države Bosne i Hercegovine. Poručili su da je Stranka za BiH spremna učestvovati u traženju novih ustavnih rješenja kojima će se garantovati samoodrživa i funkcionalno organizirana država. Članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu nema alternativu, naglasili su uz podsjetnik da je konačno vrijeme da se gleda u politiku kao instrument rješavanja egzistencijalnih problema građana. U ove izbore, poručili su na skupu, SBiH ulazi reformisana, sa mladim i sposobnim ljudima, ekspertima i politički i moralno nekompromitiiranim ljudima. Kako je istaknuto u programskoj platformi „Proboj“ glas za Stranku BiH  jeste glas za stvaranje realnih i optimalnih uslova za zapošljavanje pedeset hiljada nezaposlenih u roku od godinu dana i uslova za održivost zaposlenja. Također će se zalagati za reformu zdravstva, besplatnu osnovnu zdravstvenu zaštitu i podsticaj materinstvu u brobi protiv bijele kuge. Također će ponuditi reformu pravosudnog sistema, bržu izgradnju komunikacijske infratsrukture, modernizaciju željezničke mreže te zabranu prodaje državne ili privatne imovine strancima u cilju održanja suvereniteta i sigurnosti građana. Stranka za BiH je najavila i novu stambenu politiku kojom bi se omogućilo subvencioniranje kupovine stanova maldim bračnim parovima i stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji putem konkretnog sistema stipendiranja i bržeg zapošljavanja.