Strategija razvoja turizma u FBiH na jesen pred parlamentarcima

U septembru bi se pred Parlamentom mogao naći jedan strateški dokument razvoja turizma u FBiH, po procjenama mnogih veoma perspektivne grane privrede. Naime, Federalno ministarstvo okoliša i turizma započelo je izradu Strategije razvoja turizma  do 2027. godina, a danas je održan prvi u nizu sastanaka svih javnih, civilnih i nevladinih predstavnika koji će učestvovati u njenom kreiranju.

Novinar Emina Ramić

Edita Đapo ministrica okoliša i turizma FBiH pojasnila je da će u izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH do 2027. godine biti korišten pristup baziran na četiri stuba; na marketingu destinacije, proizvodu i iskustvima, te razvoju ljudskih resursa i poticajnog okruženja.

Nakon ovog prvog sastanka radne grupe će raditi na utvrđivanju misije i ciljeva Strategije koja bi do septembra trebala biti spremna za predstavljanje Parlamentu FBiH.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kao i  Marko Šantić predsjednik Privredne komore FBiH složni su u ocjeni da je turizam jedna od perspektivnijih grana naše privrede.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma započelo je  izradu Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2021-2027. godina, u saradnji s Privrednom komorom FBiH, a uz podršku USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH.