Stručna eduakcija o ekologiji

Ekološki pokret ‘’Eko zeleni’’ organizirali su seriju predavanja u okviru ekološke edukacije učenika i građaan koja ima za cilj razvoj ekološke svijesti o: unapređenju u kvalitetu zraka, tla i vode, te smanjenju utjecaja automobila na kvalitet zraka. Predavanja koja će trajati do aprila, počela su danas u Domu penzionera u Tuzli.
Ekološki pokret ‘’Eko zeleni’’ Tuzla pridružili su se globalnom pokretu upozoravanja na potrebu očuvanja zdrave životne sredine. U saradnji sa Univerzitetom u Tuzli organizirali su edukaciju koja će trajati do aprila sljedeće godine. Upravo je čovjek ključna karika u lancu zdravog životnog okruženja, prijatelj i neprijatelj prirodi, zaključuju predavači.

Pročitajte...