Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvojili drugo mjesto na regionalnom takmičenju u simuliranom suđenju održanom u Makedoniji

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvojili su drugo mjesto na regionalnom takmičenju u simuliranom suđenju koje je održano u periodu od 12. do 15. oktobra u Bitoli, u Makedoniji. To je bilo sedmo regionalno Futura Moot Court takmičenje u simuliranom suđenju pred Evropskim sudom za ljudska prava, u organizaciji ”Civil Rights Defendersa”.   Sudjelovalo  je osam fakulteta iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sudjelovalo je sedam studenata pod vođstvom prof.dr. Dževada Mahmutovića. Osvojili su drugo mjesto. Sučeljavanje argumentacije i kontraargumentacije članova “klubova advokata” svih pravnih fakulteta iz zemalja regiona odvijalo se pred sudijskim vijećima, koja čine bivše sudije ustavnih sudova BiH ,Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Evropskog suda za ljudska prava. „Važna su ovo takmičenja jer studenti kroz njih uče da razvijaju znanja iz pisanja i govorništva, osnovnih alata koje kao pravnici trebaju koristiti u budućem radu“,  rekao je prof. dr. Dževad Mahmutović. „Obrazovni sistem u BiH ne podrazumiejva praksu za nas mlade pravnike kako bi stekle pored teorije i znanje u praksi. Osim toga, certifikati, diplome koje mi dobijamo na takmičenjima izuzetno su bitna za naš CV za motivaciona pisma itd. za naš daljnji razvoj u karijeri“, rekla je Selma Kunić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  Takmičenju su prethodile višemjesečne pripreme na rješavanju kompleksnog hipotetičkog slučaja baziranog pretežno na zaštiti prava garantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Za ovakve vannastavne aktivnosti studenti izdvajaju svoje slobodno vrijeme a na takmičenjima redovno osvajaju neko od prva tri mjesta. Tri puta su bili prvaci na držanom takmičenju pred Sudom BiH.