Stupile na snagu izmjene Izbornog zakona BiH

Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH, zvanično su stupile na snagu te će od danas biti primjenjivane nove prekršajne kazne u puno višim iznosima. Kako je za RTV TK izjavila Irena Hadžiabdić, članica Cenralne izborne komisije BiH, ove bi izmjene trebale pomoći da izbori budu više fer i manje kontaminirani jer su sankcije strožije.

Centralna izborna komsija BiH dobila je mehanizam za zaštitu integriteta izbora, što smatraju, uliva veće povjerenje birača u izbore. Nadaju se da će i izlaznost na prodstojeće Opće izbore biti veća. Kako je istakla Irena Hadžiabdić, članica Cenralne izborne komisije BiH, sada su u Izborni zakon ugrađeni mehanizmi koji mogu zaustaviti manipulacije te ojačati ovlaštenja CIK-a u vrijeme izborne kampanje, koja zvanično počinje 2. septembra.

  • Naše nezadovoljstvo bi izazvala izmjena Zakona koja bi uticala na proces promjene izborne formule, na proces promjene izbornih granica ili na proces imenovanja izbornih komisija, jer takve intrevencije neposredno pred izbore nisu ni u skladu sa kodeksom dobre prakse u vezi sa izbornim pitanjima koje je donijela Venecijanska komisija – dodaje Hadžiabdić.

Visoki predstavnik Christian Schmidt, intervenisao je u četiri poglavlja unutar Izbornog zakona BiH. Dao je preciznije defincije i tumačenja pojednih odredbi u dijelu koji se odnosi na govor mržnje.

  • Jer je to bila i preporuka OSCE-a da je našem izbornom zakonodavstvu potrebna detaljna i precizna definicija govora mržnje, koja uopće nije postojala u Izbornom zakonu, pa je bilo dosta slobodnog tumačenja.

Po prvi je put Centralna izborna komisija dobila je i definiciju zloupotrebe javnih resursa.

  • Ono što je još značajnije, u poglavlju 7 koji se odnosi na izbornu kampanju je definisano šta znači ta zloputreba, na koga se odnosi i kako se vrši. I onda, kao kruna svih tih intervencija u kaznenim odredbama su pooštrene sankcije. Novina je i da će politički subjekt koji je imenovao člana biračkog odbora koji krši Zakon, također moći sankcionirati za povrede koje učini taj birački odbor i do 15 hiljada KM – dodaje Hadžiabdić.

Maksimalne kazne za kršenje Izbornog zakona BiH sada se kreću i do 30 hiljada KM. Precizirane su i odredbe koje se odnose na ovjeru politčkog subjekat te CIK sada ima mogućnost da ukloni ime kandidata i poništi ovjeru političkog subjekta.

Pročitajte...