Sud u Tuzli počeo sa radom u novim prostorijama

Sa radom u novim prostorijama počeo je rad općinskog suda u Tuzli. Sa šest modernih sudnica i velikom pisarnicom, očekuje se veća produktivnost ovog suda. Prva suđenja već su počela, a građani su sretni zbog toga što je ovaj sud dobio prostorije kakve i zaslužuje, te se nadaju da će i usluge koju budu dobijali ovdje biti puno brže i bolje.