Sve manje učenika u BiH: U zadnjih 15 godina broj učenika srednjih škola smanjen za 25%

Kvaliteta i stepen obrazovanja smatraju se osnovnim faktorima razvoja svakog naprednog društva, a ulaganje u ljudski kapital je nužno za svaku državu koja teži ekonomskom i društvenom napretku, eliminiranju siromaštva i smanjenju nezaposlenosti.

Polazeći od toga da je kvalitetno obrazovanje usmjereno ka potrebama tržišta rada ključni faktor razvoja svake države, njemački GIZ će u ime njemačke vlade u naredne 2 godine implementirati projekat „Stručno obrazovanje“ zajedno sa projektnim partnerima. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete stručnog obrazovanja u BiH. Kao jedna od aktivnosti projekta, urađena je detaljna analiza dostupnih statističkih podataka nadležnih državnih institucija kako bi se došlo do osnovnih podataka o stanju u obrazovnom sektoru u BiH.

Statistički podaci dobiveni analizom podataka jasno pokazuju veliki trend opadanja broja učenika, kako u osnovnim tako i u srednjim školama. U zadnjih 15 godina, broj učenika osnovnih škola u BiH je smanjen za 22%, dok je broj učenika srednjih škola smanjen čak za 25%, što u konačnici znači 123.344manje učenika u osnovnim i srednjim škola u BiH. Nasuprot tome se broj nastavnika u osnovnim školama i usprkos smanjenju broja učenika povećao za 13%, dok se taj broj u srednjim školama povećao za 15%. Ova činjenica, tj. poboljšanje odnosa učenika i nastavnika, kako u osnovnim tako i u srednjim školama, se može i treba iskoristiti u cilju poboljšanja nastavnog procesa i same kvalitete rada u školama.

Analiza podataka pokazala je također da najveći broj učenika bira stručno usmjerenje koje dobivaju u srednjim stručnim, tehničkim i umjetničkim školama i to 70-74% učenika, dok gimnazije pohađa između 24 i 26% učenika. S tim u vezi je uočljiv trend smanjenja broj učenika u zadnjih 10 godina u tehničkim školama za 11%, u srednjim stručnim školama za čak 41%, u gimnazijama za 22%, u umjetničkim školama za 15%, a u srednjim školama za djecu sa poteškoćama u razvoju za 13%. Jedini porast broja učenika zabilježen je u vjerskim školama i to za 18%.

Urađena analiza ukazuje i na smanjenje broja upisa učenika u srednje stručne škole u korist tehničkih škola u zadnjih deset godina.

Velika promjena zabilježena je i u broju učenica koje za svoj obrazovni put biraju srednje stručne škole. Tako se od 2006/2007. do 2016/2017. školske godine broj učenica u srednjim stručnim školama smanjio za 50%.

Rezultati dobiveni analizom podataka nadležnih državnih institucija alarmantni su za stručnjake, institucije i organizacije koje se bave obrazovnom politikom, ali za i sve ostale aktere u BiH. Činjenica je da jedino kvalitetno obrazovanje koje će rezultirati traženim kompetencijama predstavlja ključ za ostanak ljudi u BiH, ali i za njen neophodni ekonomski razvoj i podizanje životnog standarda svih njenih stanovnika.

Pročitajte...