Sve više zdravstvenih ustanova sa TK ulazi u proces akreditacije

Iako je certifikacija zdravstvenih ustanova zakonska obaveza, tu regulativu još uvijek nije obavila većina tih institucija u FBiH. Tuzlanski kanton je svijetao primjer pozitivnih pomaka u ovoj oblasti. Do sada je certificirano 113 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, a certifikate ima i 25 apoteka.