Na sastanku je, kako je kazao Tegeltija, govorilo o migrantskoj krizi, te o otvaranju granica za strane državljane koji do sada nisu mogli ući u BiH, a pod uvjetom da imaju negativan test koji nije stariji od 48 sati.

– Na taj način je BiH stvorila jednake uvjete za sve države na svijetu, izuzev naših neposrednih susjeda koji imaju još povlašten položaj kada je u pitanju ulazak u BiH. Vlade entiteta sa svojim zdravstvenim sektorima će ove odluke potvrditi na svojim sjednica, a nakon čega ćemo i mi na Vijeću ministara formalno usvojiti ovu odluku. To će biti u veoma kratkom vremenskom periodu – izjavio je Tegeltija.

Suština razgovora je, dodaje, bilo pokretanje novih investicionih ciklusa i pokretanje privrede, te investicioni ciklus u Elektroprijenosu u kojem postoje finansijska sredstva, ali i zastoj u realizaciji.

– Dogovorili smo da će Vijeće ministara sa entitetskim vladama u narednih 15 ili najkasnije 20 dana pripremiti program koji će sadržavati novi investicioni ciklus i program rasterećenja privreda 2021-2022. godina. U istom vremenskom periodu bit će pripremljen program zaštite domaće privrede – izjavio je Tegeltija.

Za drugu polovinu septembra je najavio novi sastanak, nakon kojeg će ovi programi biti predstavljani javnosti. Tegeltija je, govoreći o saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, kazao da je donesena odluka da se otvori proces pregovora sa MMF-om, te da se očekuje da će Misija MMF-a posjetiti BiH u oktobru.

– Ta sredstva će služiti kao i sva druga sredstva, kako bi se eliminirale posljedica COVID-19, ali i pokrenuli novi investicioni ciklusi. Također očekujemo da se ubrzo završe razgovori sa Evropskom komisijom, u vezi sa makrofinansijskom pomoći koja je planirana za ovu godinu, s tim što ćemo tražiti od Evropske komisije da makrofinansijska pomoć ne bude vezana samo za jednu godinu već da bude predviđena za narednih pet do šest godina – kazao je Tegeltija.

Taj iznos novca bi, smatra on, bio odličan za finansijsku stabilnost i pokretanje novih investicionih ciklusa.

(RTVTK/FAKTOR)