Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada “Promocija važnosti ljudskih odnosa”

Ovogodišnji Međunarodni dan socijalnog rada naglašava “Promociju važnosti ljudskih odnosa”. Vođeni ovom temom zaposlenici i studenti Odsjeka za socijalni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upriličili su okrugli sto sa kojeg su poslali poruku da u centrima za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu nedostaje najmanje 70 socijalnih radnika a za razliku od drugih kantona u FBiH naš kanton nema zaposlenih socijalnih radnika ni u obrazovno – odgojnim ustanovama…

Pročitajte...