TIMSS 2019 istraživanje u osnovnim školama Tuzlanskog kantona 28.5.2019. godine

Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, u saradnji sa resornim ministarstvima i osnovnim školama provodi TIMSS 2019 istraživanje.

TIMSS 2019 je sedmo međunarodno istraživanje učeničkih postignuća u nizu, a koje je posvećeno unapređenju nastave, te učenju matematike i predmeta iz grupe prirodnih nauka. U ovom istraživanju učestvuje više od 60 zemalja, uključujući i našu zemlju. Osmišljeno je tako da mjeri i objašnjava razlike između različitih sistema obrazovanja, sa ciljem da se unaprijedi nastava teučenje matematike i prirodnih nauka širom svijeta.

Ukupno 719 učenika četvrtih razreda iz 20 osnovnih škola Tuzlanskog kantona učestvovat će 28.5.2019. godine u TIMSS 2019 istraživanju. Izbor škola/uzorka vršen je od strane Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća.

U nastavku donosimo pregled osnovnih škola Tuzlanskog kantona u kojima će se obaviti TIMSS 2019 istraživanje:

1. JU OŠ „Tojšići“ Tojšići,
2. JU OŠ „Rainci Gornji“ Rainci Gornji,
3. JU OŠ „Sapna“ Sapna,
4. JU OŠ „Klokotnica“ Klokotnica,
5. JU OŠ „Rapatnica“ Rapatnica,
6. JU OŠ „Bašigovci“ Bašigovci,
7. JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac,
8. JU OŠ „Poljice“ Poljice,
9. JU OŠ „Podorašje“ Podorašje,
10. JU OŠ „Malešići“ Malešići,
11. JU OŠ „Dobošnica“ Dobošnica,
12. JU OŠ „Banovići Selo“ Banovići Selo,
13. JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac,
14. JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac,
15. JU Druga osnovna škola Živinice,
16. JU OŠ „Grivice“ Banovići,
17. JU Druga osnovna škola Gračanica,
18. JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla,
19. JU OŠ „Mejdan“ Tuzla,
20. JU OŠ „Pazar“ Tuzla.

Pročitajte...