TK: Formiran Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju. Ovo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade TK u sistemu naučno-istraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja, a u naredne četiri godine činit će ga osam predstavnika naučnih radnika i jedan predstavnik privrede. Predsjednik ovog tijela je Vedad Pašić.

Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju bit će stručno i savjetodavno tijelo Vlade TK u sistemu naučno-istraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja. U naredne četiri godine činit će ga osam predstavnika naučnih radnika i jedan predstavnik privrede. Savjet će, između ostalog, pratiti stanje i razvoj naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja u Kantonu i predlagati mjere za unaprjeđivanje. Imenovanjem ovog tijela Vlada ispunjava obavezu iz Zakona o naučno-istraživačkom radu.

– Propisano je da se naučno-istraživački rad obavlja u naučnim oblastima po važećoj klasifikaciji u BiH i to prirodnim naukama, inženjerstvu, tehnologiji, medicini i zdravstevnim naukama, poljoprivrednim naukama, društvenim naukama, kao i humanističkim naukama – kaže Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

Odobreno je i 1.000,00 KM Društvu fizičara u Federaciji BiH, kao pomoć učešću ekipe Bosne i Hercegovine na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja će se održati u drugoj polovini jula ove godine. Sa područja TK u ekipi Bosne i Hercegovine nastupit će Ismail Brkić, učenik Behram-begove medrese u Tuzli.

– Na osnovu zahtjeva kojeg smo dobili od Društva fizičara, kao i od Behram-begove medrese odlučili smo se da podržimo našeg dragog učenika i da mu traženi iznos sredstava obezbijedimo iz tekuće rezerve – dodaje Baraković.

Vlada je odobrila preko 96 hiljada KM za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Radi se o realizaciji „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla”.

– Sljedeće na potezu je Ministarstvo finansija koje će novac da povuče sa escrow računa i prebaci JU Služba za zapošljavanje, koja će dalje da ta sredstva prebaci u fond PIA čime će radnice dobiti zasluženu penziju – ističe Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politku i povratak TK.

Vlada TK je dala saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za organizovanje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima/osobama sa autizmom u period 1.juli – 13.august 2021. godine.

– Radi se, konkretno, o potezu kojim se djeci oboljeloj od autizma daje mogućnost nastavka vaspitno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa u Zavodu. Vjerujem d su roditelji zadovoljni ovom odlukom, a ono što bih posebno napomenuo, da se direktor Zavoda obavezuje za provođenje ove odluke – napominje Džidić.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata te pomoć privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH, te osigurala sredstva neophodna za za tekuće finansiranje Kantonalne agencije za privatizaciju. Podsježamo, u registru za privatizaciju nalazi se 37 preduzeća, 3 poslovna prostora preduzeća iz bh. entiteta RS i 10 poslovnih prostora preduzeća iz Brčko Distrikta.