TK postaje regionalni centar pčelarstva

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla danas su javnosti predstavljeni zaključci Drugog kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima BiH, održanom u Gradačcu tokom Sajma šljive u augustu ove godine. Početkom septembra u Tuzli je održan dvodnevni sajam ”Medena Tuzla 2017.” na kojem je učestvovalo više do 50 izlagača koji su dali 120 uzoraka meda na laboratorijsku analizu. I o ovom događaju je bilo riječi na današnjoj press konferenciji. Rezultate su predstavili učesnici kongresa, sajma, kao i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kako je rečeno, zahvaljujući saradnji pčelara iz Tuzlanskog kantona sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, ovo područje postaje regioanolni centar pčelarstva i proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda. A situacija nimalo nije zavidna. Prema zaključcima nastalim na kongresu pčelarstva održanom u augustu tokom sajma u Gradačcu puno je probelma. To se prije svega odnosi na nelojalnu konkurenciju, puno je meda iz uvoza, nepostojanje zakona, nepostojanje validne edukacije pčelara, nekontroliranu upotrebu pesticida u voćarstvu. Upravo u saradnji sa naučnim radnicima, pčelari se bore protiv patvorenog meda. Ocjenu kvalitet meda na nedavno održanom Sajmu ”Medena Tuzla” dali su stručnjaci.Saradnja se neće zaustaviti na tome. Već za sljedeću godinu planiraju održavanje zajedničkog sajma i kongresa, i kako navode, i po tome će biti jedinstveni u Evropi.

Pročitajte...