TK: Sistemska pomoć nerazvijenim općinama

Kao oblik sistemske podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u Tuzlanskom kantonu na snagu stupa Zakon koji reguliše ovu oblast. Predviđa načine ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u koje spadaju u neku od pomenutih kategorija, prema socioekonomskim pokazateljima razvijenosti općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Već tri godine Vlada TK planira novac za podršku projektima za nerazvijene općine na TK. Za to vrijeme općina Doboj Istok za infrastrukturne projekte dobila je oko 120 hiljada KM.

– Mi smo u ovoj godini dobili 174 hiljade KM , isključivo za infrastrukturne projekte – kaže Kemal Bratić, načelnik Doboj Istoka.

Načelnik Bratić smatra da će zakonsko uređenje ove oblasti dugoročnije riješiti pitanje pomoći općinama koje nisu dovoljno razvijene.

Iz Vlade TK ranije je naglašeno da se ovim Zakonom želi ojačati razvojni potencijal nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, koje su ujedno i demografski najugroženije jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

– Kroz ovaj Zakon sistemski uređujemo tu pomoć ovim nerazvijenim općinama. Dešavalo se prije da ukoliko dođe do promjene Vlade, da u zavisnosti ko je na vlasti ustvari djeli sredstva na način koji nije bio do kraja preciziran – ističe Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Između ostalog, opći uslovi koje bi jedinice lokalne samouprave u Kantonu morale ispunjavati, da bi ostvarile podršku u skladu s ovim Zakonom, su da imaju do 12.500 stanovnika, da njihova površina iznosi do 350 km2, te da imaju do 50 naseljenih mjesta. Vlada TK je uputila inicijativu i Vladi Federacije da se i na federalnom nivou na sistemski način uredi pitanje pomoći nerazvijenim, nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim