TK: Zbog zaštite djece na internetu mijenjat će se nastavni planovi i programi

Dvije godine trajale su pripreme i istraživanje za danas prezentirane rezultate i planove obrazovnih vlasti i nevladinog sektora u projektu ”Spojeni i sigurni”. Projektom bi se dugoročno trebala zaštititi djeca školskog uzrasta od nasilja i drugih zloupotreba interneta. U ovom obimnom poslu su zajedno Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i organizacija Save the Children, a sve prate dva kantonalna ministarstva – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U protekla tri mjeseca u sedam osnovnih i tri srednje škole isproban je zamišljeni novi sistem edukacije učenika o tome kako prepoznati opasnosti s kojima se mogu suočiti na internetu i kako se zaštititi. Cilj pilot projekta je da se u dogledno vrijeme ova tema uvede u niže razrede škole, s obzirom na to da u Tuzlanskom kantonu o njoj govore tek na časovima informatike počevši od 6. razreda.

– Podršku smo dali u razvijanju ovog kurikuluma, a u obučavanju jedne grupe trenera, koji su nakon toga radili u svim školama u TK, da se pripreme nastavnici, da su u stanju da ovaj sadržaj prezentiraju učenicima, kaže Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children iz Sarajeva.

Obuka za nastavnike bit će kontinuirana, a na obrazovnim vlastima je da izmijene planove i programe, kazano je na konferenciji na kojoj je prezentiran projekat danas u Tuzli.

– Ova konferencija ustvari ima zadatak da senzibilizira javnost na ovaj problem, a da Ministarstvo obrazovanja kordinira aktivnosti za nastavne planove i programe koje radi Pedagoški zavod, kaže Mersija Jahić, savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK.

U ime pedagoškog zavoda, direktor Nikola Čiča kaže za Dnevnik RTVK da je ovaj projekat u vezi s tim da se uvedu u nastavne planove i programe dijelovi koji govore o sigurnosti na internetu.

– Na taj način mi bi našu djecu educirali u najranijem dobu, kako da pristupe internetu i koje su to korisne informacije koje se mogu dobiti s interneta, dodaje on.

U realizaciju projekta ”Spojeni i sigurni” aktivno je uključeno i kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako bi policija, važan faktor u redoslijedu preveniranja i kažnjavanja zloupotrebe globalne računarske  mreže bila jednako spremna kao i nastavnici, a na usluzi djeci i roditeljima.

– Nepoznata tema za roditelje i djecu, a radi se o jednoj ozbiljnoj stvari na kojoj MUP jednako puno radi u školama, ali ono što mi moramo u narednom periodu učiniti je da ne samo educiramo djecu, nego i roditelje s obzirom na to da posljedice koje mogu proizvesti upotrebe informacijsko-komunikacijskih sitema, i da one mogu biti veoma opasne, kazao je prilikom svoga obraćanja učesnicima Konferencije Husein Topčagić, ministar MUP-a TK.

Kako je internet globalan, tako je i problem njegove zloupotrebe na štetu najmlađih jednako izražen kod nas i bilo gdje u svijetu. Broj krivičnih djela ove vrste raste, pokazatelji su istraživanja prezentiranog danas, ali na sreću za razliku od susjednih zemalja, kod nas nije dosad bilo teških slučajeva sa smrtnim ishodom.

Video kreiran kao prilog Dnevnika RTVTK, u prilogu je i ovome tekstu.
Priredili:
Novinarka Azra Mešić i snimatelj Emir Šehić

Pročitajte...