Traži se da se Vlada Federacije BiH uključi u pregovore o minimalnoj cijeni rada

Zbog prekida socijalnog dijaloga i nepostojanja propisa kojim se garantuje minimalna plata radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine Generalna sekretarka Međunarodne konfederacije sindikata Sharon Burrow uputila je pismo premijeru Federacije Fadilu Novaliću u kojem ga upozorava da nepostojanje propisa kojim se garantuje najniža cijena rada predstavlja direktno kršenje Konvencije 131. Međunarodne organizacije rada, a koja je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. U sindikatu očekuju da će novi Opći kolektivni ugovor definisati povećanje satnice i minimalne plaće.

Pročitajte...