Treba li pretjerano brinuti za djecu na ekskurziji?!

Školske ekskurzije među omiljenim su nastavnim sadržajem učenika osnovnih i srednjih škola, ali njihova organizacija ogroman je posao za menadžmente škola i za razrednike. Odgovornost koja je na njima još je veća zbog brige roditelja za sigurnost djece na putu. Međutim, propisi koje su organizatori i učesnici ekskurzija dužni ispoštovati prilikom planiranja i tokom ekskurzija garancija su da je mogućnost da se nešto nepredviđeno desi zaista minimalna. Roditelji – kažu i u školama, i agencijama, ali i u nadležnom kantonalnom Ministarstvu – ne trebaju brinuti.

novinar Azra Mešić

Odabir destinacije i agencije nisu jedino što treba napraviti kad učenike vode na eksurziju kaže nastavnica Amira Fafulić, koja će s krajem ove školske godine u zasluženu penziju. Dset puta vodila je putovanja maturante. Velika je odgovornost ta obaveza, kaže ona.

– Prije svake ekskurzije razredne starješine kao i direktor obave razgovor sa roditeljima da se upute u sve probleme njihove djece, pa kad je zdravlje u pitanju ako piju lijekove da im da lijekove, zatim vodi računa o tome da im bude autobus udoban i tehnički ispravan, pojašnjava ova nastavnica.

Tehničku ispravnost vozila za eksurzije između ostaloga zahtjevaju i propisi koje je za ovu oblast nametnulo kantonalno Ministarsto za obrazovanje i nauku. Načela za organizaciju ove vrste putovanja, kao i izleta i logorovanja za učenike propisuju da agencija koja ih vodi na put mora biti s iskustvom i licencirana, da ima autobuse mlađe od 10 godina, dva vozača za smjenjivanje i da djecu ne voze od 10 sati navečer do 5 sati ujutru.

– Propisano je da direktor škole bira vođu puta. na svakih 10 učenika da se šalje i jedan nastavnik, ako su mlađeg uzrasta učenici, a ako su veći po jedan nastavnik na njih 20. A ako na putovanje ide dijete sa hendikepom ili posebnim potrebama, da može imati pratnju, to jest da s njim može ići i jedan roditelj, kaže Mersija Jahić, pomoćnica ministra za obrazovanje TK.

Ono što najviše brine roditelje, kažu u agencijama je hoće li djeca biti zdravstveno osigurana. Vlasnik turističke agencije koja posluje skoro 30 godina, kaže da je to neupitno. Ako su na području Bosne i Hercegovine, važi im osiguranje koje već imaju. Za inostranstvo se to reguliše sa osiguravajućim kućama.

– Nijedna škola iz TK ne ide van BiH bez police međunarodnog putničkog osiguranja. To su najčešće grupne police s određenim popustom i važe do iznosa za liječenje od 30 hiljada eura po pojedincu, kaže Asim Bečić, vlasnik turističke agencije iz Tuzle.

Ne treba biti bojazni za djecu na ekskurziji, kažu u agencijama, školi i Ministarstvu za obrazovanje i nauku. Barem ne više nego što svakodnevno brinemo za njih. Bit eksurzije je u zabavnom i edukativnom sadržaju o kojemu se nakon putovanja podnosi izvještaj nastavničkom vijeću škola koju učenici pohađaju. Nastavničko vijeće eventualno usvaja izvještaj vođe puta i daje ocjenu o uspješnosti eksurzije. Iskustvo iz škola ja takvo da svake godine novu generaciju vode na neku od već provjerenih destinacija, što podrazumijeva dodatnu sigurnost za učenike putnike.