Trideset godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta

Ovog novembra u svijetu se obilježava trideset godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta, najšire ratifikovanog međunarodnog ugovora o ljudskim pravima.

Zasnovana na ideji da su djeca individue sa svojim pravima, Konvencija je postavila osnovne principe koje svako društvo treba da poštuje u postupanju sa svakim djetetom, igrajući ključnu ulogu u poboljšanju položaja djece, saopćeno je iz Mreže ombudsmana jugoistočne Evrope.

Godišnjica Konvencije o pravima djeteta predstavlja priliku za proslavu svih dostignuća ostvarenih u proteklih trideset godina, ali i osvrt na stanje u oblasti zaštite prava djece. Ovaj jubilej je prilika da društva preduzmu mjere kako bi se primjena Konvencije i svijest o važnosti dječijih prava još više učvrstili.

Zemlje jugoistočne Evrope, potpisnice Konvencije, prihvatile su standarde koje Konvencija propisuje kao osnovu zakona i politika koje se tiču djece. Kancelarije ombudsmana u regionu koriste Konvenciju kao polaznu tačku u zalaganju za ostvarivanje boljih uslova za svu djecu i unapređenje odgovornosti u slučaju povreda prava djeteta.

Zahvaljujući tome, životi djece u regionu danas značajno su bolji nego prije trideset godina. Više djece živi u dostojanstvenim uslovima i ima pristup obrazovanju i zdravstvenoj njezi. Preduzete su mjere kako bi se povećala svijest o problemu nasilja nad djecom i kako bi se djeca zaštitila od nasilja. Uloženi su i napori kako bi se spriječila diskriminacija i kako bi svako dijete dobilo pristup resursima i uslugama neophodnim za potpun razvoj.

Ipak, još mnogo izazova stoji pred društvima jugoistočne Evrope u borbi protiv siromaštva, nasilja, rodne neravnopravnosti i diskriminacije. U posljednjih nekoliko godina, još jedan izazov stoji pred zemljama u regionu dok se suočavaju sa povećanim pritiskom da odgovore na potrebe djece izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Uprkos mnogim dostignućima, dječija prava i dalje su često ugrožena. Posljedice po djecu, njihovu budućnost i budućnost društava u kojima žive ili će živjeti mogu biti vrlo ozbiljne, navodi se u saopćenju.

– Imamo obavezu da zaštitimo i podržimo svako dijete te osiguramo da nijedna djevojčica i dječak ne budu izostavljeni u tom procesu. Ova godišnjica predstavlja priliku za države potpisnice da ponovo izraze posvećenost pravima djeteta i pripreme konkretne korake koje će preduzeti kako bi unapredile ostvarenje tih prava – smatra Mreža ombudsmana jugoistočne Evrope.

Oslanjajući se na obaveze koje su države preuzele kao potpisnice Konvencije o pravima djeteta, a povodom ovog važnog jubileja, Mreža ombudsmana jugoistočne Evrope poziva vlade država jugoistočne Evrope da osiguraju unapređenje dječijih prava u skladu sa nacionalnim preporukama Komiteta za prava djeteta, da unaprijede saradnju sa organizacijama i nacionalnim institucijama koje rade kako bi zaštitile prava djeteta, i da ulože dodatne napore kako bi podržale i zaštitile svu djecu, posebno ranjive grupe djece kakva su i djeca u pokretu.

Mreža ombudsmana jugoistočne Evrope – CRONSEE uspostavljena je 2006. godine na inicijativu organizacije Save the Children, sa kojom od tada redovno sarađuje. Ove godine, članice Mreže ombudsmana jugoistočne Evrope – CRONSEE susrele su se u oktobru u Tirani na konferenciji posvećenoj zaštiti djece migranata, izbjeglica i tražilaca azila.

Pročitajte...