Turković: MVPBiH će imati važnu političku i ekonomsku ulogu

Novoimenovana ministrica vanjskih proslova BiH Bisera Turković u intervjuu za Fenu govorila je o prioritetnim pitanjima vanjske politike, političkoj i ekonomskoj ulozi MVP-a, migrantskoj krizi i strateškom cilju ulaska BiH u EU, najavljujući da će Ministarstvo vanjskih poslova imati važnu političku i ekonomsku ulogu.

Razgovarala: Bisera Džidić

Naglašavajući da Ministarstvo vanjskih poslova treba da ima dvije važne uloge, od kojih je jedna politička koja znači međunarodnu suradnju, a druga je ekonomska i u funkciji je pomoći domaćim firmama u njihovoj međunarodnoj trgovini i marketingu, ministrica Turković kaže da su obje funkcije nacionalni interes.

– Za političku ulogu, uz puno uvažavanje vanjskopolitičkih načela ustavnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i vladavine prava, Bosna i Hercegovina treba da djeluje u skladu sa obavezama koje proističu iz zaključenih i prihvaćenih sporazuma i drugih međunarodnih instrumenata, te članstva u međunarodnim organizacjama i asocijacijama – kaže ministrica Turković, koja je jučer zvanično preuzela dužnost od svog prethodnika Igora Crnatka.

Pojašnjavajući ekonomsku ulogu MVP-a koja je uslovljena internim reformskim procesima, ministrica Turković kaže da važnu ulogu ima promocija postignutog napretka kroz javnu diplomatiju, pronalaženje adekvatnih tržišta za izvoz iz Bosne i Hercegovine, te privlačenje stranih investicija.

– Fokus ekonomske diplomatije treba da bude i na organizaciji događaja za susreta privrednika kroz ekonomske forume, poslovne, investicijske konferencije, prezentacije za ulagače – navodi Turković.

Ističe da saradnju sa dijasporom i kulturnu prezentaciju zemlje, cijeneći specifične okolnosti BiH, treba intenzivirati kroz povezivanja na kulturnom i na privrednom nivou, kroz privlačenje što većeg broja visokoobrazovnih i poslovno aktivnih osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

– Važnu ulogu ima i zaštita interesa državljana BiH u inostranstvu i međunarodno pravna saradnja, kao i promocija BiH u svijetu. Da bi to uspjeli potrebno je osposobiti kapacitete te intenzivirati usavršavanje diplomatskih kadrova – kaže ministrica Turković u odgovoru na pitanje prioriteta u radu MVP-a.

Na pitanje o diplomatiji BiH u svijetu u kontekstu globalnih strateških procesa, navela je da je potrebno ažuriranje postojećih smjernica vanjske politike kako bi se aktivnosti usaglasile sa značajnim promjenama domaćeg i vanjskog konteksta u prethodnom periodu.

– Nadalje, neophodno je napraviti sveobuhvatnu analizu kvaliteta i usklađenosti ukupnog normativno-pravnog okvira za vanjsku politiku, kako bi se napravile nužne korekcije i dopune u skladu sa usvojenom Strategijom. Interesantno je da usprkos činjenici da je Bosna i Hercegovina relativno mala i bez velikih ekonomskih pokazatelja vrlo je prepozntljiva na međunarodnoj sceni. Mi smo zemlja sa komparativnim prednostima, od lociranosti do multikulturalnosti. Imamo objektivne šanse da budemo vrlo uspješni pod uslovom da se prihvatimo ozbiljnoga rada – kaže ministrica Turković.

Navodi da je potrebno pojačati diplomatske aktivnosti, intenzivirati posjete institucijama EU te aktivno učešće na što više konferencija, predavanja. Nužno je intenzivirati i međusobne bilateralne posjete sa zemljama članicama te poticati i omogućiti stalno djelovanje diplomatsko-konzularne mreže u ovome pravcu kroz ozbiljan rad i odgovornost u oblasti javne diplomatije. Potrebno je povećati vidljivost Bosne i Hercegovine u Briselu i zemljama članicama kroz promociju pozitivnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

U kontekstu pitanja da unutarnja politika rezultira i vanjsku politiku te države te kako postići ‘unioni’ bh kurs u svijetu, ministrica Turković kaže kako često čujemo da je naša unutarnja politika komplikovana i razjedinjena, “aludirajući valjda na neko idealno stanje koje bi trebalo da nam se desi bez puno rada i napora”.

– Pri tome zaboravljamo da i u drugim zemljama postoje oprečni interesi, da postoje oni koji vole i oni koji ne vole distribuciju vlasti u dotičnoj zemlji, da postoje političke podjeljenosti, stranačke podijeljenosti, itd. Samo ozbiljan rad, disciplina i znanje mogu da promijene stanje Bosne i Hercegovine- naglašava ministrica Turković.

Rezimirajući, na kraju razgovora otvorena pitanja koje BiH ima sa susjedima, nesuglasje o pitanju ulaska u NATO, migrantsku krizu koja BiH ima na granicama sa susjedima, kaže kako ćemo sa susjedima razgovarati i pronalaziti rješenja u obostranom interesu.

– Po pitanju NATO-a, usvojena Strategija vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018. do 2023. predviđa nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO. Migrantska kriza nije pogodila samo BiH već čitav svijet. Mi se suočavamo s lančanim “push backovima”. Slovenska policija vraća izbjeglice i migrante u Hrvatsku. Hrvatska ih onda vraća preko granice, uz upotrebu nasilja, u BiH. Ljudi pokušavaju da prođu kroz Bosnu i Hercegovinu i na neki način da dođu do svojih destinacija, bez obzira na represivnu situaciju na granicama. Situacija nije nimalo laka. Probat ćemo da ispregovaramo ono što je najbolje za nas, a da u isto vrijeme pomognemo i tim ljudima. Trebat će dosta strpljenja i tolerantnosti. Sigurna sam da ćemo naći put iz ove krize – rekla je na kraju razgovora Za Fenu novoimenovana ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.