Tuzla Brain Week počeo danas i trajat će do 17. marta ove godine.

Tuzla Brain Week je dugogodišnji projekt Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli “MEDICUS”. Glavni ciljevi projekta su edukacija i promocija neuroznanosti, na posebno koncipiran način koji je prilagođen i razumljiv za sve njegove učesnike, te povezivanje studenata i profesionalaca u ovoj oblasti. U proteklih pet godina obaređene su vrlo značajne teme o mozgu. Ove godine u fokusu je neuroplastičnost  mozga. U okviru Tuzla Brain Weeka planirane su stručne radionice, plenarna predavanja, sesija biomedicinskog inženjeringa i istraživačke sesije. Ovogodišnji partneri na projektu su Udruženje studenata medicine BoHeMSA, Udružnje studenata elektrotehnike, te BH Futures Foundation. Realizaciju projekta podržali su Medicinski fakultet UNTZ i Univerzitetski klinički centar Tuzla.