Tuzlanski kanton pozitivan primjer provedbe Akcionog plana obrazovanja Roma

Predsjednik Udruženja građana ”Evropski put Roma” održao je danas press konferenciju na kojoj je upoznao javnost o dosadađnjim aktivnostima unapređenja života Roma na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno je pozvao institucije vlasti na lokalnom, entitetskom i državnom nivou, da u narednom periodu hitno izdvoje dodatna sredstva za implementaciju akcionih planova za rješavanje problema Roma, kao i donošenje konkretnih smjernica i zaključaka.
U nevladinoj organizaciji ”Evropski put Roma” zadovoljni su provedbom Akcionog plana obrazovanja, kao i stambenog zbrinjavanja Roma u Tuzlanskom kantonu. To se posebno odnosi na Tuzlu, Gračanicu i Lukavac. Primjera radi, u Tuzli su osigurana sredstva i za nabavku školskog pribora. Dodatno je povećan i broj romske djece u školama u Tuzlanskom kantonu u kojem osnovnu školu pohađa 560 učenika, a u srednjim školama više od stotinu učenika. Za pozitivan primjer, predsjednik ovog udruženja navodi Gračanicu, u kojoj su izgrađene dvije zgrade za socijalno ugrožene osobe i asfaltiran put u romnskom naselju Javor. Na nivou kantona izdvaja se 50 hiljada KM za zapošljavanje, kao i određeni iznos sredstava za obrazovanje kroz kupovinu udžbenika i pribora, navodi Mujić. Napominje da u Tuzlanskom kantonu živi između 7 i po i 15 hiljada Roma, te da su najveća nacionalna manjina ne samo u kantonu, već i u državi.

Pročitajte...