U 2020. godini analizirat će se provedba Zakona o pravima demobilisanih boraca

U Federaciji je u 2019. godini donesen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Kantonalne vlasti bi trebalo da osiguraju sredstva za naknade braniocima mlađim od 57 godina. Nakon godinu dana primjene, u avgustu 2020.godine, izvršit će se analiza efekata provedbe ovog zakona.