U drugom kvartalu, veći priliv sredstava u Budžet TK

Priliv sredstava u drugom kvartalu finansijske godine budžeta Tuzlanskog kantona je bolji u odnosu na prvi kvartal ove godine ali i na isti period prošle godine. Međutim, situacija u budžetu je i dalje složena zbog akumuliranog deficita od 56 miliona KM ali i zbog činjenice da je najveći iznos otplate vanjskog duga planiran u ovoj godini. To dodatno opterećuje budžet no i dalje se radi na njegovom stabiliziranju a tome svjedoči i bolji priliv sredstava u drugom kvartalu ove godine.
Sagvoronik: Jakub Suljkanović, ministar finansija Tuzlanskog kantona

Više u video prilogu.

Pročitajte...